Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання  

 

 
 
 
 
 

О сайте

Этот сайт создан с помощью программы "Мини-Сайт".
ООО "Корс-Софт" - программы для бизнеса. www.kors-soft.ru

 

Метою ГО "Центр інформаційно-правового захисту населення" є:

задоволення та захист культурних, освітніх, трудових, інформаційних, соціальних, економічних та інших прав і законних інтересів соціально незахищених верств населення та сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Свою діяльність наша Організація розпочала в 2012 році.

  Статутними завданнями  Організації є:

·        правова допомога;

·        представництво та захист  прав і законних інтересів  осіб, що належать до  

            соціально незахищених верств населення;

·        участь в формуванні та реалізації державної соціальної політики; 

·        сприяння працевлаштуванню населення;

·        сприяння реабілітації та інтеграції в суспільство інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності;

·        збирання та поширення інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні;

·        підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення;

·        сприяння підвищенню громадської та політичної активності громадян через забезпечення поінформованості про їх права та обов'язки, суспільні та політичні процеси в державі;

·        налагодження та розширення співробітництва у сфері інформаційно-правового захисту та сприяння підтримці вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у цій сфері;

·      сприяння реалізації культурних, освітніх, гуманітарних та науково-дослідних програм, що спрямовані на інтеграцію та духовний розвиток суспільства, захист прав та свобод людини, побудову правової держави;

·        сприяння підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам у їх діяльності щодо інформаційно-правового захисту населення.

 

Для реалізації своєї мети і завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку може:

 

·        здійснювати представництво та захист прав і законних інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

·        надавати інформаційно-правову допомогу фізичним та юридичним особам;

·        здійснювати моніторинг дотримання прав людини;

·        звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами;

·        одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

·        брати участь в розробленні нормативно-правових актів, які зачіпають права соціально-вразливих верств населення;

·        здійснювати моніторинг дотримання прав людини та основоположних свобод;

·        проводити мирні зібрання;

·        організовувати навчальні заходи (тренінги, лекції, семінари, курси, тощо) з метою підвищення  грамотності населення, рівня громадянської культури та толерантності у суспільстві;

·        проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з підвищення обізнаності громадськості про права людини;

·        готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали та видавничу продукцію; 

·        розповсюджувати інформацію про діяльність Організації;

·        здійснювати благодійні заходи;

·        співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями з метою реалізації завдань, визначених цим

     Статутом;

·     вести підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи.